İhracat Destekleri

İhracat Destekleri

İhracat Destekleri

ihracat devlet destekleri; İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterilerin için uygun kredi bulmaya kadar sayısız ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalara destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir İstediğin her desteği ihracat destekleri danışmanlıkları ile kolayca al, ihracatını artır.

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 60 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Buna ilaveten, firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

 

DESTEK SÜRECİ

  • Başvuru: Şirketler proje başvurularını Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne yapar.
  • İnceleme: Kabul edilen projeler kapsamında yapılan destek harcamalarına ilişkin başvuruları İhracatçı Birlikleri inceler.
  • Ödeme: Birlikler, uygun görülen destek tutarlarını Ticaret Bakanlığı onayına gönderir. Bu onayı müteakiben TCMB, firma hesabına ödemeyi yapar.

 

Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;
a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve
yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;
1) Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla
50.000 ABD Doları,
2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile
vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının
yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en
fazla 50.000 ABD Doları,
ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en
fazla 200.000 ABD Doları,
d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen
danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
tutarında desteklenir.

 

 

 

By |2020-04-25T05:16:21+00:00Haziran 28th, 2019|Bizden Haberler|0 Comments