İş Mi Kuracaksınız? İşinizi Mi Büyüteceksiniz? Devlet Yatırım Teşvik Desteklerinden Haberiniz Var Mı? (Tasarım Teşviki)

İş Mi Kuracaksınız? İşinizi Mi Büyüteceksiniz? Devlet Yatırım Teşvik Desteklerinden Haberiniz Var Mı? (Tasarım Teşviki)

İş Mi Kuracaksınız? İşinizi Mi Büyüteceksiniz? Devlet Yatırım Teşvik Desteklerinden Haberiniz Var Mı? (Tasarım Teşviki)

TASARIM DESTEĞİ

Tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilmiştir.

 • Tasarımcı Şirketler/Tasarım Ofislerinin;
 • Tanıtım/Pazarlama – Danışmanlık – İstihdam – Kira giderleri harcamalarının
 • Şirketlerin;
 • Ürün Geliştirme Projelerine ilişkin giderlerinin    

DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu)’ndan karşılanmasıdır.

Başvuru

 • Şirketler proje başvurularını Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne yapar.
 • Kabul edilen projeler kapsamında yapılan destek harcamalarına ilişkin başvuruları İhracatçı Birlikleri inceler.
 • Birlikler, uygun görülen destek tutarlarını Ticaret Bakanlığı onayına gönderir. Bu onayı müteakiben TCMB, firma hesabına ödemeyi yapar.Destek İçeriği
  • İstihdam
  • Alet – teçhizat – malzeme – yazılım
  • Web Sitesi ve Seyahat

By |2020-04-25T05:16:22+00:00Nisan 3rd, 2019|Gündem|0 Comments